Støvbinder

Støvbinder minimerer spredning af virus og giver bedre indeklima

Coating med støvbinder reducerer mængden af støv. Udover at mindske støvmængden minimerer støvbindermiddel også risikoen for spredning af vira i jeres lokaler.

Sammen med hyppig kontaktrengøring, god håndhygiejne og en velfungerende rumventilation opnår I en generel forbedring af indeklimaet.

Læs mere

COVID-19

Beredskab i forbindelse med coronavirus

Vi har oprettet et krisehåndteringsudvalg i forhold til medarbejdernes sikkerhed.
Vi følger de til enhver tid udsendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Dansk Industri i forhold til håndtering af coronavirus.

Hvis en medarbejder bliver syg
Medarbejdere med sygdom skal straks henvende sig til nærmeste leder og melde sig syg. Får vi kendskab til, at en medarbejder er smittet med coronavirus, tager vi alle forholdsregler og informerer medarbejdere og kunder, som denne har været i kontakt med.