Vejservice

Vores vejservice løser opgaver for både offentlige og private kunder.
Vejservice udføres af Green Circle

 

Green Circle løser opgaver for det offentlige, herunder Vejdirektoratet

At servicere og vedligeholde offentlige områder stiller en række særlige krav til både vores maskinpark og personale, hvad angår lovpligtige kurser, sikkerhedsudstyr og procedurer. Vi er gearet til at varetage enhver opgave for stat, regioner og kommuner. Det kan blandt andet være fejning, renholdelse, tilsyn, affaldshåndtering, ukrudtsbekæmpelse og reparation af f.eks.:  

  • Vejstrækninger
  • Rastepladser
  • Parker
  • Byrum
  • Toiletter
  • Parkeringskældre
Green circle

Green Circle

Kontakt os for yderligere informationer:

SJÆLLAND: Tlf.: 46 34 20 99
Glatførebekæmpelse: Tlf. 22 75 61 40

FYN OG JYLLAND: Tlf. 60 10 86 65
Glatførebekæmpelse: Tlf. 60 10 91 00

Send mail