Naturmiljø

Vi er særligt bevidste om, at valg, der ikke er langtidsholdbare løsninger til fordel for naturmiljøet, også kan have uheldig indflydelse på mennesker.

Green circle

 

Ansvar for bæredygtighed

I Green Circle har vi fire overordnede målsætninger ift. miljø:

 • Vi lever op til vore kunders og samfundets miljøkrav – især mht. natur og arbejdsklima, ved kontinuerligt at tilpasse og udvikle vores servicekoncepter og standarder
 • Vi integrerer aktivt alle niveauer i vores organisation for at fastholde fokus på en fortsat udvikling af vores arbejdsgange
 • Vi kommunikerer åbent med vores omgivelser omkring vores miljøarbejde
 • Ved valg af maskiner, produkter og arbejdsmetoder foretager vi kontinuerligt natur- og arbejdsmiljømæssige helhedsvurderinger. 

Forståelse af og for miljøet

For os indbefatter ’miljø’ primært følgende forhold:

 • Naturmiljøet
 • Det fysiske interne/ eksterne arbejdsmiljø
 • Det psykiske interne/ eksterne arbejdsmiljø
 • Vi har i Green Circle siden 2012 fokuseret vores miljøarbejde specifikt på følgende miljøelementer:
 • Miljøledelse på tværs af virksomheden og på alle niveauer
 • Implementering af nye miljømetoder
 • Implementering af procedurer for arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Forebyggelsestiltag mod arbejdsulykker.

I takt med samfunds- og klimaudviklingen er hensynet til naturmiljøet hos Green Circle blevet et vitalt krav ift. f.eks. valg af maskiner samt arbejdsredskaber og -metoder.

Vi er derfor særligt bevidste om, at valg, der ikke er langtidsholdbare løsninger til fordel for naturmiljøet, kan have uheldig indflydelse også på mennesker – heriblandt vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.
Gennem løbende tests og analyser i samarbejde med bl.a. samarbejdspartnere og kunder udvælger vi derfor nøje maskiner samt arbejdsredskaber og -metoder, som lever op til de stigende natur- og arbejdsmiljøkrav.

Vores konkrete målsætninger er at:

 • Mindske brug af forurenende stoffer i vores daglige arbejde – internt som eksternt
 • Etablere partnerskaber med samarbejdspartnere med forenelig miljøpolitik
 • Gøre brug af maskiner, arbejdsredskaber og -metoder, der tilgodeser naturmiljøet (med f.eks. energibesparende funktioner)

Green circle

Green circle

Green Circle

Kontakt os for yderligere informationer:

SJÆLLAND: Tlf.: 46 34 20 99
Glatførebekæmpelse: Tlf. 22 75 61 40

FYN OG JYLLAND: Tlf. 60 10 86 65
Glatførebekæmpelse: Tlf. 60 10 91 00

Send mail