Mennesker og muligheder

Vi opfordrer altid alle interesserede uanset baggrund om at søge ledige stillinger, og ledige stillinger i Green Circle besættes konsekvent med den, vi finder bedst kvalificeret til jobbet.

Green circle

 

Inklusion og merit går hånd i hånd

Det betyder bl.a., at vi ikke har kvoter eller bestemte målsætninger ift. at inkludere statistiske minoriteter i arbejdsstyrken og/ eller i ledelsesgruppen. Hvis det var tilfældet, ville vi vurdere vores medarbejdere ud fra prædefinerede statiske kategorier i stedet for at se dem som individer med dynamiske interesser og kompetencer. Det er ikke en holdbar løsning, hverken for den respektive medarbejder, vores forretning eller samfundet generelt.

Ligeværd og ligestilling

I Green Circle tror vi på ligeværd mellem alle mennesker, og det er et princip og en kulturbærer, der gennemstrømmer vores organisation.

Derfor fremmer vi også grundlæggende ligestilling på tværs af bl.a. køn, nationalitet, etnicitet, alder, religion, førlighed og seksualitet, hvad angår karrieremuligheder, lønforhold og generel faglig og social inklusion.

For os, er det den bedste måde at sikre, at vores medarbejdere trives, og ansættes og lønnes efter deres kvalifikationer, ansvar og arbejdsopgavernes karakter – uden forskelsbehandling eller særligt hensyn til baggrund eller tilhørsforhold.

 
Green circle

Green Circle

Kontakt os for yderligere informationer:

SJÆLLAND: Tlf.: 46 34 20 99
Glatførebekæmpelse: Tlf. 22 75 61 40

FYN OG JYLLAND: Tlf. 60 10 86 65
Glatførebekæmpelse: Tlf. 60 10 91 00

Send mail