Arbejdsmiljø

Det er enhver leders vigtigste opgave at sikre medarbejdernes trivsel, men vi er alle med til at skabe et sundt og produktivt arbejdsfællesskab.

Green circle

 

Ansvar for bæredygtighed

I Green Circle har vi fire overordnede målsætninger ift. miljø:
Vi lever op til vore kunders og samfundets miljøkrav – især mht. natur og arbejdsklima, ved kontinuerligt at tilpasse og udvikle vores servicekoncepter og standarder.

Vi integrerer aktivt alle niveauer i vores organisation for at fastholde fokus på en fortsat udvikling af vores arbejdsgange.

Vi kommunikerer åbent med vores omgivelser omkring vores miljøarbejde.

Ved valg af maskiner, produkter og arbejdsmetoder foretager vi kontinuerligt natur- og arbejdsmiljømæssige helhedsvurderinger.

Nedenfor kan læse vores fokuspunkter for et godt og sundt arbejdsmiljø:

Green circle

Green Circle

Kontakt os for yderligere informationer:

SJÆLLAND: Tlf.: 46 34 20 99
Glatførebekæmpelse: Tlf. 22 75 61 40

FYN OG JYLLAND: Tlf. 60 10 86 65
Glatførebekæmpelse: Tlf. 60 10 91 00

Send mail